Landsmøte 2023: Rikets tilstand

President Jørn Buø åpnet Landsmøtet ved å presentere rikets tilstand lørdag 10. juni.