Landsmøte 2022

NROF avholder som kjent for avdelingene Landsmøte den 11. og 12. juni. Sekretariat og Forbundsstyre ser frem til å kunne gjennomføre dette fysisk, etter at forrige Landsmøte måtte gjennomføres digitalt på grunn av pandemien.

Saksmappen for Landsmøtet er nå sendt ut til samtlige avdelinger og påmeldte/registrerte delegater.

Saksmappen inneholder detaljert informasjon om sakene det skal voteres over.

Hovedbildet er hentet fra Formannskonferansen 2021 og presentasjon om Sivilforsvaret.