Lærerik lørdag

NROF inviterte til et foredrag om den pågående krigen i Ukraina lørdag 22. oktober, og om lag 50 deltakere fikk med seg mye god kunnskap og gode betraktninger av de fem innlederne.

Først ut var pensjonert generalløytnant Arne Bård Dalhaug. Han ga en detaljert analyse av krigen så langt, og satte oss alle inn i Ukrainas geografi og hvor stor andel av landet som faktisk er direkte berørt av russiske soldater på bakken. Dalhaug har selv tilbragt tid i landet som OSSE-observatør, og delte av sin erfaring og kunnskap på en meget god måte.

Torbjørn Kveberg fra Forsvarets Forskningsinstitutt, FFI, fulgte opp med å snakke om cyberoperasjoner. Kveberg ga en kort historisk innføring i cyberoperasjoner, og forklarte hva det faktisk kan være, før han kort beskrev noen av cyberoperasjonene man har sett brukt i forbindelse med krigen i Ukraina.

Torbjørn Kveberg under sin presentasjon

– Det har ikke vært en cyberkrig i ordets rette forstand, men etterretning og en viss grad av sabotasje og påvirkning, sa Kveberg.

Droner og deres betydning var tema, og Lars Peder Haga fra seksjon for luftmakt og luftmilitær ledelse ved Luftkrigsskolen ga en god innføring i tematikken og oppklarte noen begreper. Ubemannede luftfartøy kan være så mangt, alt fra de små hobbydronene til Global Hawk på størrelse med et passasjerfly. Noen droner, som de Iranske «selvmordsdronene» nylig brukt i Ukraina, beskriver Haga mer som et lavkost kryssermissil enn en drone.

Nest siste innleders tematikk var påvirkningoperasjoner, presentert av Eskil Grendahl Sivertsen fra FFI. Han beskrev hva påvirkningoperasjoner er, og hva Kreml i dette tilfellet ønsker å oppnå gjennom sine operasjoner. Han eksemplifiserte russisk påvirkning gjennom sosiale medier ved å vise til en Facebook-gruppe opprettet av en russisk trollfabrikk i forkant av USA-valget. Gruppen begynte som en normal gruppe hvor kristen-konservative amerikanere diskuterte og fikk gruppen til å vokse, før moderatorene gradvis dreide debatten til å bli politisk og pro-Trump ved å spille på blant annet religion.

Siste innleder før lunsj og en svært givende spørsmålsrunde var NROFs president Jørn Buø, som orienterte om russisk ledelse basert på sine erfaringer som forsvarsattaché i Moskva. Særlig trakk han frem mangelen på intensjonbasert ledelse til fordel for fryktbasert ledelse som et kjennetegn på praktisk russisk ledelse.

Jørn Buø under sin presentasjon om russisk ledelse.

Etter en matpause var det duket for debatt, og det var en lang rekke gode spørsmål som våre innledere fikk brynet seg på.

Du kan lese mer om arrangementet i neste utgave av Pro Patria!