Krigen i Ukraina setter fokus på økt bruk av reservister

Christian Bugge Hjorth skrev den 21/09/22 en artikkel hos Norges Forsvarsforening.

Her vises det til en artikkel i Forsvarsforeningens magasin, Norges Forsvar, skrevet av pensjonert generalløytnant Arne Bård Dalhaug.

«Russlands utvidede krig mot Ukraina har også her hjemme i Norge satt fokus på behovet for reservister». I artikkelen peker Dalhaug videre på at reservistordningen er en billig måte å holde på beredskapspersoner til å kunne bemanne en større struktur enn den som er i daglig drift.

Hele artikkelen kan du lese her.

For øvrig deltok Arne Bård Dalhaug i en debatten knyttet til bruk av reservister ifbm Arendalsuka. Debatten kan du se i opptak her: