Kom med innspill…

Til våren er det landsmøte i NROF. Det skal velges nytt forbundsstyre og ulike komitéer.

Valgkomitéen ber om at avdelingene kommer med forslag til kandidater. De ønsker navn på kandidater som viser interesse, initiativ og engasjement i saker som angår NROF.

Det søkes etter kandidater til:

  • Forbundsstyret
  • Aktiviseringsfondet
  • Protokollkomitéen

Forslag sendes valgkomitéens leder Per Jacobsen og må være ham i hende senest 20. desember i år:
E-post: per.styrsvik@gmail.com
Tlf. nr.: 901 94 365

Valgkomitéen vil forsøke å legge fram et forslag bestående av nytt og gammelt, alder, kjønn og våpengren.

Husk å sende inn forslag!

Hva gjør komitéene?
Protokollkomiteen fører oppsyn med at forbundsstyrets arbeider iht. NROFs vedtekter og landsmøtets vedtatte strategier og føringer.

Aktiviseringsfondet har til formål å stimulere til nyskapende virksomhet. Styret velges på landsmøtet og følger egne vedtekter.

For øvrig vises det til vedtektene for NROF som dere finner i håndboken som ligger tilgjengelig på «min side».

Fra landsmøtet i 2018. Terje Surdal gir presidentvervet over til Jørn Buø. Foto: Forsvarets forum.