NROFs webinar om reservistforskning

NROF gjennomførte et vellykket webinar om reservistforskning den 3. oktober 2023 med Irina Goldenberg, PhD, Director Research Operational and Organizational Dynamics/ Director General Military Personnel Research and Analysis i Canada og Vincent Connelly, PhD, Programme Lead for Psychology, Oxford Brookes University, Oxford, UK som innledere.

Webinaret ga et innblikk i de to landenes reservistordninger og hvordan de fokuserte forskningen for å få et bedre grunnlag for utvikling av reserven fremover.

I tillegg til forskning på reservister berørte også Irina Goldenberg litt om hva de så på I forhold til fast ansatte, noe som absolutt var relevant i forhold til den nylig publiserte rapporten fra FFI om Sluttårsaker blant militært personell i Forsvaret i 2021 og 2022. Vincent Connelly baserte store deler av sitt innlegg på rapporten «Reserve Forces Review 20230».

Etter innleggene ble det åpnet fra spørsmål og kommentarer fra tilhørerne.