Internasjonalt reservistsamarbeid

Paraplyorganisasjonen for reservister i NATOs medlemsland, National Reserve Forces Committee (NRFC) ledes av en dansk reservist og brigadegeneral, Charlotte Wetche, som overtok ledelsen den 7. juli i år.

– Der er ingen tvivl om, at Reserven kommer til at spille en meget stor rolle i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu. Større end vi har set siden Murens fald, sier hun til interforce.dk i et lesverdig intervju du kan lese her.

Det er også et godt internasjonalt samarbeid mellom frivillige reservistorganisasjoner i NATO-landene. NROF deltar aktivt i Det Nordiska Reservofficerspresidiet (NP), Inter-allied Confederation of Reserve Officers (CIOR) og The Interallied Confederation of Medical Reserve Officers (CIOMR), hvor NROF har presidentskapet i 2022-2024, for å bidra til en positiv utvikling av det internasjonale samarbeidet mellom reservister.

Det internasjonale samarbeidet gir NROF tilgang til informasjon og utveksling av best practice med våre allierte og andre relevante aktører, noe som også tilflyter Forsvaret og Forsvarsdepartementet gjennom rapportering og dialog.

NROFs president Jørn Buø under åpningen av CIORs sommerkongress i 2022. Sommerkongressene er årets høydepunkt for gjensidig utveksling av erfaringer mellom reservistorganisasjonene.