Innspill til forsvarskommisjonen

Forsvarskommisjonen startet i januar 2022 sitt arbeid med å vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet. Kommisjonen skal levere sin rapport i form av en offentlig utredning (NOU) til forsvarsministeren 3. mai 2023.

NROF, primært ved presidenten, har ved flere anledninger deltatt i arrangementer i regi av forsvarskommisjonen, senest i dialogmøte 6. desember 2022. NROF har i dag sendt sitt skriftlige innspill knyttet til «Tanker rundt økt bruk av reservister i fremtidens forsvar», og dette vil sammen med en rekke innspill inngå som ledd i kunnskapsgrunnlaget for utredningen.

Mer om kommisjonen finnes på www.forsvarskommisjonen.no

Tanker rundt økt bruk av reservister i fremtidens forsvar kan du lese her (.pdf)