Informasjonsbrev februar

I vedlagte informasjonsbrev kan du lese mer om blant annet vedtatt oppdatering av skytereglement, økonomi- og medlemsstatus og bli påminnet kommende aktiviteter.