Hjemmekontor

I tråd med nye føringer om hjemmekontor vil NROFs lokaler ikke være bemannet før regjeringen igjen åpner for dette. Følgelig vil vårt vanlige telefonnummer ikke bli besvart.

Vi kan fortsatt nås på e-post: post@sekr-nrof.no og telefon 474 83 706.

Sekretariatet for øvrig vil fortsatt være på jobb, og du finner vår kontaktinformasjon her.