Hedret for god innsats

Den 26.11 ble det utdelt heder til flere som har gjort en solid innsats for NROF.

Jørn Buø ble hedret med NROFs hederstegn som takk for sin svært solide innsats. Han har vært i forbundsstyret siden 2016, og NROFs president siden 2018. Begrunnelsen sier blant annet at han gjennom sin periode som president har ledet forbundet på en meget god måte.

Nils Otto Pleym ble hedret med NROFs hederstegn som takk for sin innsats, blant annet gjennom to perioder i forbundsstyret hvor han nå er 2. visepresident samt samarbeid i nord.

Daniel Hagen ble hedret med NROFs hederstegn som takk for sin innsats gjennom to perioder i forbundsstyret og som aktivt medlem av NROFs skyteutvalg.

Hilde Kristin Stensen hedret med NROFs hedersplakett som takk for sin innsats gjennom blant annet to perioder i forbundsstyret. Hun har også vært leder av avd. Elverum i flere år.

 

Heder også utdelt lokalt

Søndag 13. november arrangerte NROF avd. Sunnhordland .22LR mesterskapet på Stord. Dette blir omtalt i årets siste utgave av Pro Patria. I forbindelse med mesterskapet benyttet forbundsstyrets representant Ole-Petter Westerlund anledningen til å overrekke heder til noen av avdelingens ildsjeler.

Sigmund Kannelønning ble hedret med NROFs hederstegn for ekstraordinær innsats over flere tiår. Som medlem i 45 år med lang fartstid i avdelingens styre har han bidratt til et høyt aktivitetsnivå. Kannelønning har også bidratt sterkt med formidling av våpen- og skytekunnskaper, og ikke minst gjort en stor innsats med å få registrert krigsveteraner for deltakermedaljen.

Oddvard Rommetveit ble tildelt NROFs hedersplakett for sin lange innsats for avdelinga og særskilt skyttersaken

Tore Idsøe ble tildelt NROFs hedersplakett for sin lange innsats for avdeling og særskilt skyttersaka. President trakk og fram innsatsen som kasserer og takket for ansvarlig økonomistyring

Åge Ånensen ble tildelt NROFs hedersplakett for sin innsats for avdelinga. President trakk særlig fram samarbeidet med pistolklubbene og videreutviklingen av 8. mai markeringa.

Fra venstre: Idsøe, Kannelønning, Ånensen og Rommetveit