Hedret for allsidig innsats

Jon Smemo ble utnevnt til æresmedlem under NROFs landsmøte på Gardermoen 10. og 11. juni, som en anerkjennelse for allsidig og langvarig innsats.

 

Jon Smemo kom med i Vernepliktige Offiserers Forening i 1968. VOF fikk snart glede av hans organisatoriske evner og interesse for foreningsarbeid. Allerede i 1972 ble han valgt som styremedlem i Oslo Garnisons Befalsforening, som var en felles forening for VOF Oslo og BFO Oslo. I perioden 1972-74 var han formann i foreningen. I tiden 1973 – 75 var han også medlem i VOFs sentralstyre.

Da arbeidet med å samle reservebefalets ulike forbund og foreninger i én organisasjon ble iverksatt, ble Smemo valgt som VOFs representant i det såkalte Fellesrådet. Han fungerte som kasserer og sekretær, noe som var svært viktig for et godt grunnlag for å stifte Norske Reserveoffiserers Forbund. Da NROF ble stiftet som en fortsettelse av Vernepliktige Offiserers Forening i 1975, ble Jon Smemo valgt inn i forbundsstyret, og har siden den gang kontinuerlig innehatt ulike tillitsverv.

Han har vært revisor, og han var medlem i komitéen som hadde ansvaret for å planlegge NROFs jubileum i 1986. I 1990 ble han valgt som formann i VOFs hyttefond. Fondet skiftet senere navn til NROFs Aktiviseringsfond. Dette er et verv han har innehatt frem til Landsmøtet i 2022. Både de vurderingene som er gjort av søknader og aktiviteter, så vel som årsberetninger og regnskap, viser stor integritet og omsorg for forbundet og dets medlemmer.

En rørt og svært takknemlig Jon Smemo gir president Jørn Buø en klem under utnevnelsen som æresmedlem.

Jon Smemo har også i en årrekke vært valgt som referent på NROFs landsmøter fra 1979 til 2014. Han har deltatt aktivt i det nordiske samarbeidet, både innen idretten og selve Nordisk Presidium, hvor han har vært assisterende generalsekretær. Han har også som assisterende generalsekretær i en årrekke vært en viktig bidragsyter til NROFs arbeid i den internasjonale reservistorganisasjonen, CIOR, og han har i en periode også vært nasjonal visepresident.

Jon Smemo har han i alle sammenhenger fremstått som en klok mann med stor personlig integritet. Han har satt søkelys på som er det beste for Forbundet og forsvarssaken, og påtatt seg oppgaver som krever stor innsats, men som kanskje ikke gir like stor prestisje som enkelte andre stillinger.

– Uten tillitsvalgte «arbeidsmaur», som Jon Smemo, ville man ikke kunnet drive NROF på den gode måte som har vært gjort opp gjennom årene, heter det i innstillingen.

Forbundet hadde fra før følgende æresmedlemmer:

Rolv Brandtzæg
Kåre Otto Telle
Erik Svein Sjømæling
Hans J. Røsjorde
Håvard Kåre Lillegård

Felles for alle seks æresmedlemmer er at de på sine unike vis har bidratt meget sterkt over mange år til Forbundets beste.