Hederstegn med forgylt laurbærgren

Norske Reserveoffiserers Forbund (Senere vedtatt endret til Norsk Reservistforbund) besluttet på sitt Landsmøte på Gardermoen 11. og 12. juni 2022 å innføre NROFs hederstegn med forgylt laurbærgren.

Hederstegn med forgylt laurbærgren kan tildeles medlemmer for ytterligere ekstraordinært virke eller fremme av NROFs formål.

Saken er i etterkant fremmet for Forsvarssjefens dekorasjonsråd, som har besluttet at NROFs hederstegn med forgylt laurbærgren kan bæres på norsk militær uniform.

Forslag til tildeling av Hederstegn med forgylt laurbærgren kan fremmes av ethvert medlem eller gruppe av medlemmer i Forbundet og skal stilles til Forbundsstyret.

 

Mer informasjon om heder i NROF kan påloggede medlemmer lese i NROFs håndbok som alltid ligger i oppdatert versjon i biblioteket.