Heder

De siste ukene har både  Stord pistolklubb og medlemmer av Karmøy skytterlag og  blitt hedret, som takk for sin støtte til sine nærliggende NROF-avdelinger.

NROFs Hedersplakett ble overrakt til Stord Pistolklubb ved Renate Koppang Kolskår den 17. august.

Først ut var Stord pistolklubb, som mottok NROFs Hedersplakett tidligere i august med følgende begrunnelse:

Stord Pistolklubb har vært en meget viktig samarbeidspartner for NROF avd. Sunnhordland gjennom flere tiår. De har bidratt til aktiviteten i avdelingen gjennom å tilby møtelokale, kontor og skytebane. Dette har vært viktig for avdelingen som har pistolskyting som en av sine hovedaktiviteter.

Stord Pistolklubb har på en forbilledlig måte støttet avdelingen på en måte som går langt ut over hva et ordinært kontraktsforhold skulle tilsi. Her har det over år vært lagt til rette for at NROF avd. Sunnhordland skal ha så gode forhold som mulig.

 

 

Generalsekretær NROF Erik Gustavson deler ut NROFs coin til henholdsvis Odd Jarle Watne og Simon Gerhard Simonsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med finalen i NROF-mesterskapet i skyting 20. august, ble Odd Jarle Watne og Simon Gerhard Simonsen fra Karmøy Skytterlag hedret med NROFs coin for den meget gode støtten de har gitt NROF avd. Haugaland over lang tid. De strekker seg begge meget langt for at NROF skal  føle seg velkomne på anlegget Blikshavn, og de stiller opp for å yte støtte når NROF har større arrangementer for å passe på alt fungerer.