Hærsjefen vil lære av Finland

Generalmajor Lars Lervik var tydelig på Army Summit, han ønsker flere reservister.

Som tidligere nevnt på NROF.no var Lervik og de andre nordiske hærsjefene på Army Summit i Oslo, arrangert av Hæren og Atlanterhavskomiteen denne uken.

Se Lerviks innlegg her:

De nordiske landene er på mange måter sammenlignbare, men Finland gikk aldri vekk fra sin store reservistkapasitet etter den kalde krigens slutt.                Ukraina har gjort antall soldater som kan mobiliseres høyaktuelt, og Finland kan i følge Aftenposten skilte med en krigsstruktur på 280 000 soldater.

– Vi er inspirert av hvordan Finland bruker sine reservestyrker, sa Lervik på hær-konferansen

Jeg mener ikke at den norske hæren skal ha 280.000 soldater. Men jeg mener vi kan lære av finnene som har en kombinasjon av stående styrker og reservestyrker, sier Lervik til Aftenposten i etterkant av Army Summit.

Til Aftenposten sier han videre at det alt er planer om å få flere reservister i Norge. I juni foreslo regjeringen endringer i forsvarsloven, Prop. 134 L, for å legge til rette for økt bruk av reservister.

– Men jeg mener at vi også bør se på muligheten for ytterligere reserver, sier hærsjef Lars Lervik.

Det vil være folk som er ferdig med førstegangstjenesten og som har sivile jobber. Men som jevnlig skal på trening slik at de kan rykke inn hvis det blir krig. I dag har hæren rundt 2500 reservister. På kort sikt ser Lervik for seg det dobbelte. På lengre sikt 3000–5000 til, og Lervik nevner muligheten for å etablere en reservistbasert brigade.

I tråd med NROF

Norsk Reservistforbund ser positivt på signalene fra sjef Hæren. NROF har lenge argumentert for at riktig bruk av reservister er en kosteffektiv måte å øke Forsvarets kapasitet ved krise og krig.