God debatt om reservister i Arendal

Russlands brutale overfall på sitt naboland viser oss at den russiske ledelsen ikke har hemninger i å bruke militær makt for å nå sine personlige og statlige mål. Dette viser klart at Norge ikke kan vente med å ta grep, men at Forsvaret må styrkes blant annet gjennom økt fokus på territorial kapasitet og utholdenhet.
NROF inviterte til debatt under Arendalsuka for å diskutere Forsvarets bruk av reservister. Debatten kan du se i opptak her:

Medvirkende:
Jørn Buø, President, NROF – Debattleder
Lars Lervik, Generalmajor, Sjef Hæren
Morten Eggen, Brigader, Stabssjef HV
Arne Bård Dalhaug, Generalløytnant(R)
Statssekretær Bent-Joachim Bentzen