Frivillighetens år

2022 er utnevnt som frivillighetens år av regjeringen og skal feire alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere som sammen gjør en frivillig innsats her til lands.

I NROF har vi en lang rekke medlemmer som jobber frivillig for at forbundets aktiviteter kan gjennomføres til glede for andre. Under pandemien har flere medlemmer bidratt lokalt gjennom frivillig innsats og således representert NROF på en svært god måte.

I fjor feiret NROF sitt 125 års-jubileum. Hele veien har frivillig arbeid fra mennesker som har delt av sin kompetanse, tid og energi vært avgjørende for å tilby medlemmene relevante aktiviteter.

– Jeg håper derfor at våre mange avdelinger kan være med på å markere frivillighetens år gjennom et arrangement, enten alene eller i samarbeid med andre, slik at også NROFs innsats blir synliggjort på en god måte, sier NROFs president Jørn Buø.

 

 

President Jørn Buø

For NROFs avdelinger

NROFs dag er satt til den 18. juni. For å søke om støtte til arrangementet er fristen den 7. februar. Les mer på Frivillighetens år sine nettsider, hvor du også leverer søknaden.

Avdelingene som ønsker å gjennomføre et arrangement søker selv om støtte gjennom lenken ovenfor. NROFs sekretariat vil stå for annonsering av de ulike arrangementene hos Frivillighetens år og i arrangementskalenderen på NROFs nettsider.

Kontakt generalsekretær Erik Gustavson på mobil 474 83 706 eller e-post: erik.gustavson@sekr-nrof.no for spørsmål eller for oppføring av deres arrangement.

 

For året er det satt tre sentrale målsetninger:

  1. Økt deltakelse i frivillig sektor
  2. Økt tilgjengelighet i frivillig sektor
  3. Synliggjøre frivillig sektors betydning og bidrag i samfunnet

– Norge er et frivillighetsland og det skal endelig feires. Både foreningslivet, kommunene, staten og støttespillere i næringslivet er invitert på festen, som skal vare et helt år til ende, sier prosjektleder Birgitte Brekke i Frivillighet Norge. De har laget en egen nettside med mer informasjon om året, samt en oversikt over sentrale arrangement.

Den frivillige innsatsen NROFs medlemmer legger ned hvert år er ikke ubetydelig og bidrar i stor grad til at den økonomien som tilføres de ulike arrangementene kun er en del av den verdien et arrangement har. NROFs aktiviteter bidrar til å opprettholde militær kultur og tradisjon og takket være den frivillige innsatsen som legges ned fra nord til sør, skjer dette til på en svært kosteffektiv måte.

 

Hovedbildet: Ragnar Sør Olsen er en av mange som har jobbet frivillig i NROF-regi. Her under forrige gjennomføring av N2-mesterskap i Telemark.