Framtidig forsvar for Norge: Innspill til langtidsplan og forsvarskonsept

Ståle Ulriksens nye NUPI rapport «Framtidige forsvar for Norge: Innspill til langtidsplan og forsvarskonsept» inneholder innspill som delvis supplerer LTP og kommer med forslag til endringer i foreslått struktur, blant annet en lønnet reserve på 30 000.

Les rapporten her