Forsvarets langtidsplan (LTP)

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram la i dag frem langtidsplanen for forsvaret. Her kan du se hele presentasjonen i opptak.
NROF merker seg blant annet et godt fokus på personell, og ser vi på LTPen med reservistøyne er en reservistbasert brigade i Sør-Norge og ett større Heimevern positivt. I tillegg skal det bli flere som skal gjennomføre førstegangstjenesten årlig, i tillegg til 4600 flere stadig tjenestegjørende.
NROFs president, Jørn Buø, sier at dette er en gledelig satsing på Forsvaret.
– Det er positivt med at det legges opp til økt fleksibilitet i bruk av reservister, samt styrket forvaltning av reservister. NROF ser frem til en god dialog med Forsvarssektoren knyttet til arbeidet med økt satsing på reservister, sier presidenten.
Han merker seg samtidig at frivilligheten spiller en viktig rolle i totalforsvaret. LTP’en sier at erfaringer fra Ukraina viser hvordan frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet for øvrig kan bidra til å øke samfunnets motstandskraft.