Forsvaret skal ikke bestå av sivile

I Aftenposten mandag 11. juni har NROFs president, Jørn Buø, et debattinnlegg.