Formannskonferansen 2021

Formannskonferansen helgen 20 – 21. november bød på presentasjoner fra både Forsvaret og DSB ved Sivilforsvaret. Presentasjonene dannet noe av grunnlaget for gruppearbeidet som avdelingenes formenn og representanter gjennomførte lørdag.

Presentasjonene gjøres nå tilgjengelig, og Forbundet håper at våre medlemmer utnytter muligheten til å få en oppdatert presentasjon av status i Forsvaret, lære mer om Sivilforsvaret og lære mer om hvordan en av Forsvarets største reservistavdelinger utenom HV, nemlig Vertlandsstøttebataljonen, opererer.