Flere tar ferdighetsmerkene

Forsvarets Forum kunne nylig fortelle at det har vært en stor vekst i antallet som tar militære ferdighetsmerker. Årsaken menes å være lavere krav for å få båndstriper på uniformen.

 

NROF arrangerer prøver til de militære ferdighetsmerkene, og mange av våre aktiviteter bygger opp under ferdighetene som skal til for å mestre kravene. Forbundet arrangerer blant annet årlige merkeprøver til marsjmerket, skimerket, infanterimerket og feltidrettsmerket.

– Vi skal heller ikke glemme skarpskyttermerket, som er det merket som arrangeres av flest avdelinger, sier Egil Gulliksen.

Han er leder av NROFs feltsportsutvalg, og oppfordrer alle til å følge med på arrangementskalenderen på www.nrof.no for å få med deg når en merkeprøve arrangeres i nærheten av deg.

Egil Gulliksen under sin gjennomføring av infanterimerket.

– Sper du på med noen av de sivile merkene, så er du snart i mål. Forsvarets medalje i skyting kan man oppnå med skarpskyttermerket i sølv og enten Dugleiksmerket eller NAIS Medalje. Forsvarets medalje i feltsport kan man oppnå med tre merker, minimum et av de skal være militære. Av de sivile teller idrettsmerket, havhesten og skiskyttermerket, forteller Gulliksen, som legger til at prøvene også teller for NROF-kruset.

NROF oppfordrer avdelingene til å arrangere aktiviteter som bidrar til at antallet medlemmer som klarer kravene til NROF-kruset og de militære ferdighetsmerkene øker i 2023.

NROFs aktivitetskalender over sentrale og regionale aktiviteter finner du her.