First Responder-kurs i Fosen

NROF avd Fosen arrangerer denne helgen et eget First Responder sanitets-kurs, i Heimevernets lokaler og med god støtte fra HV lokalt.

Kursleder, Kjetil Flaa Rødsjø fra NROF avd. Fosen sier at dette er første gang NROF FOSEN arrangerer sanitetskurs og oppslutningen har vært god.

– Vi hadde kurselever fra både aktiv og udisponert reserve, og instruktører fra egen lokalavdeling. Aldersspennet på elevmassen var fra 20-årene til eldste deltaker på 81 år. Situasjoner i verdensbildet har motivert mange til å fornye sin sanitetskompetanse til Forsvarets oppdaterte fagplan.

NROFs generalsekretær besøkte kurset, og benyttet anledningen til å orientere fra sentralt hold.

– Det var interesserte og engasjerte deltakere, som sammen med meget dyktige instruktører bidrar til et flott kurs, sier generalsekretær Gustavson.