Får beholde HV-grad

NROF har over tid arbeidet opp mot Forsvarsledelsen for å få en avklaring knyttet til HV-grad, senest i et møte med sjef Heimevernet i oktober. Bakgrunnen for dette arbeidet er at personell ikke har kunnet beholde sin grad etter endt tjeneste i Heimevernet. Mange av NROFs medlemmer er aktive selv etter at de har gått ut av styrkestrukturen, blant annet gjennom om lag 120 minnemarkeringer som årlig gjennomføres over det ganske land. Det har derfor blitt opplevd som lite meritterende at man ikke har fått beholde sin grad etter endt tjeneste.

NROF finner det derfor svært gledelig at generalmajor Elisabeth Michelsen kunne fortelle at fakta er at man kan bære uniform med den graden man dimitterte med under sin tale i Oslo Militære Samfund nå i kveld.

 

Hovedbilde: Generalmajor Elisabeth Michelsen under et besøk på et lagførerkurs i regi av Heimevernets Våpenskole ved en tidligere anledning.