En spennende uke i Brussel

I månedsskiftet januar – februar var reserveoffiserer fra NATO- og partnerland samlet for det årlige midtvinter-møtet i NATOs hovedkvarter.

CIOMR-president Johan Storm Munch ønsker finnene velkommen som medlem av CIOMR. Finland ble enstemmig stemt inn, og blir med det et helt fullverdig medlem når så snart Finland blir en del av NATO.

Mandag 30. januar startet midtvinter-møtet for CIOMR, det vil si paraplyorganisasjonen for medisinske reserveoffiserer i NATO- og partnerland. CIOR, som representerer reserveoffiserer og reservister av alle kategorier i NATO begynte sitt program dagen etter.

CIOMR-møtet ble åpnet av oberstløytnant (p) Johan Storm Munch, som er president i organisasjonen frem til august 2024.

– Presentasjonene har holdt svært høyt faglig nivå, diskusjonene svært åpne og givende og felleskapet viktig og styrket. Vi har fokusert på nye generasjoner og inkludering, cybermuligheter og utfordringer innen militærmedisinen og lærdommer vi kan trekke fra tidligere konflikter. Det er både gledelig og spennende å lede CIOMR videre med så mye kompetanse og innsatsvilje, sier Munch om møtet som strakk seg over fire dager.

CIOMR-delegasjonen fra Norge bestod av Anders Wiik og Ole Kristian Haagenrud fra sanitetsutvalget i NROF, i tillegg til Munch.

Tirsdag 31. januar åpnet med et felles seminar for CIOR og CIOMR.

NATO Deputy Secretary General, Mircea Geoana, under åpningsseminaret.

Seminaret ble innledet med et innlegg fra NATO Deputy Secretary General Mircea Geoana. Deretter fulgte innlegg fra tidligere forsvarssjef i Estland, nå Member of European Parlament, general Riho Terras og security expert Edward Lucas. Seminaret ble avsluttet med et panel bestående av Lt.Col. Jamie Monument, UK, Lt.Col. Kenneth S. Myrup, DNK og LtCol Kalle Bammer, EST. Krigen i Ukraina belyser svært mange relevante reservistproblemstillinger, og det var svært interessante diskusjoner og presentasjoner.

Dette kan du lese mer om i Pro Patria nummer 2.