Digital våpensøknad tilgjengelig

Det er nå åpnet for å søke digitalt om sportsvåpen. Dette vil forenkle våpensøknader fra NROFs medlemmer og korte ned ventetiden på godkjenning.

I den nye løsningen kan søker sende inn nødvendige vedlegg for å dokumentere medlemskap, aktivitet og våpendugleik. Det er utarbeide egne maler for aktivitetslogger som søker kan benytte.

Det er viktig å bemerke at ikke alle behov og løsninger er på plass i den digitale løsningen enda. Blant annet mangler søknad om våpendeler, herunder høykapasitetsmagasiner. Det jobbes med å få dette på plass så raskt som mulig.

Det bemerkes at vedtak kan komme raskt og digitalt, men at de nødvendige dokumentene for å kunne gjennomføre handel fortsatt vil komme på papir i posten. Dette er et risikoreduserende tiltak grunnet at det forekomme tilfeller av at noen har klart å bruke det samme digitale dokumentet til å gjennomføre flere kjøp. Det jobbes med å finne løsning også på dette.

Nytt nasjonalt våpenregister vil inneholde en løsning for digital eieroverføring og verifisering av tillatelser. Når dette er på plass oppheves de risikoreduserende tiltakene.

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/vapen-til-sportsskyting-og-vapensamling/