Debatt om Forsvaret i det moderne arbeidslivet

Forsvarskommisjonen arrangerte i samarbeid med Bodø Militære Samfund, Bodø Forsvarsforening, NROF avdeling Salten og Skadde i Internasjonale Operasjoner avdeling Bodø, en svært spennende debatt på Luftfartsmuseet i Bodø den 9. november.

Forsvarskommisjonen skal se nærmere på de personell og kompetanseutfordringene Forsvaret står ovenfor i tiden som kommer i et 10-20 års perspektiv, og store deler av kommisjonen befant seg naturligvis i en tilnærmet fullsatt sal. Publikum kunne først høre Syver Eskestrand, offiser i permisjon og Amanda Berg, leder av militært kvinnelig nettverk og HR-befal i garden, dele sin situasjonsforståelse av Forsvaret som arbeidsgiver. Deretter var det sjefene for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret som presenterte status og utfordringer i sine respektive grener, før det var duket for paneldebatt. En felles utfordring alle pekte på, var nettopp det å beholde personell.

Grensjefene under debatt i Bodø. Fra venstre ser vi ordstyrer Per Erik Solli, sjef Sjøforsvaret Rune Andersen, sjef Luftforsvaret Rolf Folland, og sjef Hæren Lars Lervik.

Torbjørn Bongo, leder av NOF, Kristin Alsos, forsker FAFO, Jørn Buø, president Norsk Reservistforbund og Stefan Johannessen, avdelingsdirektør Forsvarsdepartementet deltok i paneldebatten med Per Erik Solli som ordstyrer. Jørn Buø argumenterte for NROFs syn når det kommer til reservister som en del av løsningen for personellsituasjonen i Forsvaret.

 

Hele debatten kan du se her: