CIOR / CIOMR-møte i Finland

Reserveoffiserersorganisasjonene i NATO- og partnerland avsluttet forrige uke med et in between meeting (IBM) i Helsingfors. NROF var representert med president og generalsekretær i CIOR-møtet.  The Interallied Confederation of Reserve Officers representerer om lag 1 million reservister fra 34 land i og utenfor NATO.

Gruppebilde av CIOR og CIOMR-representantene som besøkte den finske forsvarshøgskolen.

Forbundet var naturligvis også representert med leder av NROFs sanitetsutvalg og president i den medisinske delen av det internasjonale reservistsamarbeidet, CIOMR Johan Storm Munch, samt NROFs kommunikasjonsansvarlige Ole Haagenrud som bistår i det norske presidentskapet. Dette var det første CIOMR-møtet under norsk presidentskap.

Fredagen ble tilbrakt på den finske forsvarshøgskolen, som ligger på militærbasen Santahamina like utenfor den finske hovedstaden. Her ble det finske forsvarskonseptet presentert, og lite overraskende lå fokuset på naboen i øst. Finnene presenterte også sin vernepliktsmodell og ikke minst sine tanker om, og bruk av, reservister. I 2022 trener finnene 64 000 reservister i til sammen 224 000 dager, altså 3,5 dager i snitt per trente reservist.

NATO-medlemskap var også et naturlig tema, og prosjektlederen for den militære integrasjonen mellom Finland og NATO presenterte sine tanker om dette arbeidet.

På lørdag avholdt CIOR og CIOMR seperate møter. CIOMR brukte til dagen til en workshop med kaldsværskader som overordnet tematikk. Her var det svært gode presentasjoner, blant annet av FSANs Jørgen Melau som snakket om kaldtvannsmedisin i forbindelse med dykking.

CIOMR benyttet også møtet til å diskutere veien videre, blant annet hvordan man kan bidra til The Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS), hvor man har en pågående dialog.

CIORs IBM-møte er ikke et besluttende møte, men ble i stor grad benyttet til å forberede beslutninger på de kommende mid winter meeting / sommerkongress i 2023. Det estiske presidentskapet orienterte om sitt arbeid med å utvikle arbeidet i CIOR, både strukturmessige og kompetansemessig. National Reserve Forces Committee (NRFC, Interallied confederation of Non-Commissioned Reserve Officers (CISOR)  og The Interallied Confederation of Medical Reserve Officers (CIOMR), sistnevnte ved Johan Storm Munch, orienterte om sine respektive organisasjoner.