Avdeling bytter navn

av Camilla Briså

NROF avd. Telemark er nå navnet på tidligere avd. Grenland. Det var etter et årsmøtevedtak at avdelingen vedtok navneendringen.

Lederen i avd. Telemark, Ragnar Sør Olsen, forklarer hvorfor de bytter navn.

– Navnet Grenland er for oss først og fremst forbundet med industri- og kommunesamarbeid. Telemark derimot er viden kjent i forsvarssammenheng både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Militærhistorisk er navnet «Telemark» for legendarisk å regne og fortsatt er militære avdelinger i Norge bærer av navnet. Vi tror også at navneendringen kan være med på å styrke vår identitet som avdeling i og utenfor organisasjonen, forteller han.

Grenland står ikke på kartet

Tanken om et navnebytte er noe som har modnet over tid i avdelingen. Nye medlemmer, som i økende grad bor utenfor det såkalte Grenlandsområdet, har også gjort at tiden nå var inne. Forsøker man å lete frem navnet «Grenland» på et kart, finner man ikke et spesifikt sted. Avdelingen har også erfart at navnet har skapt misforståelser – og da gjerne i samtale med utlendinger.

Nedslagsfeltet til avdelingen vil være de som sogner til området man kan kalle for Nedre Telemark. NROF har en egen avdeling i Vest-Telemark og avdelingslederen er tydelig på at det ikke er snakk om noen form for rivalisering.

-Vi har hatt god kontakt med NROF avd. Vest-Telemark i forkant av navnebyttet, understreker Olsen.

NROF avd. Telemark er på historisk grunn og forteller om Milorg og Mofjellstulen.

Stor aktivitet

NROF avd. Telemark fortsetter å ha stor aktivitet. Det er primært skyting med rifle og pistol, på alle nivåer, og med prioritet på nivå 2 og 3.

-Vi har tilgang på en skytebane i naturskjønne omgivelser, som oppfyller alle krav og de flestes behov for å vedlikeholde sine skyteferdigheter, fremholder lederen.

-Første lørdag i måneden er det avdelingsmesterskap og vi tilbyr skytetrening hver torsdag hele året igjennom. Vi må takke HV-03 for både ammo og økonomisk støtte. I tillegg avholder vi medlemsmøter, turer, skytestevner, krigshistoriske foredrag for egne, så vel som for skoler og andre interesserte, fortsetter han.

Foredrag for skoleelever

Ikke langt fra skytebanen avdelingen bruker, er det en krigsskueplass fra 2. verdenskrig som ikke mange kjenner til. Mofjellstulen var en skogsstue som var base for en av Milorg-gruppene. De tok blant annet i mot store våpenslipp og 5. mai 1945 skjedde den siste trefningen i landet mellom tyske styrker og norske motstandsfolk her.

-Minnemarkeringer i mai-dagene er noen av årets høydepunkter. Og i begynnelsen av april i år skal vi blant annet foredra om lokal krigshistorie for ungdomsskoleelever. Dette er et samarbeid mellom HV-03 og NROF avd. Telemark. Nytt av året er vår senior-kafé hvor den eldre garde kan møtes over en kopp og kake. Da vil de få en hyggelig prat, litt informasjon om gjeldende håndvåpen og forsvarsinfo av ymse slag, avslutter Ragnar Sør Olsen.