Advanced First Responder

Fra fredag 24. til søndag 26. november fikk 19 deltakere opplæring i Advanced First Responder, det vil si trinn to i Forsvarets sanitetshierarki innenfor Tactical Casualty Care (TCCC).

Kursdeltakerne gikk gjennom tre svært intensive dager, hvor alt fra ledelse av behandling og arbeid i makkerpar og hygiene i felt til transport av sårede og håndtering av masseskade var blant pensumet.

Kurset bød på både teoretiske leksjoner og praksis.

– Takk for et nyttig, velorganisert kurs med eksepsjonelle instruktører og deltakere, et slikt kurs er gull verdt for totalforsvaret og også for den daglige/sivile beredskap, sier Ebbe Biørn-Lian etter overstått kurs.

Kurset var i regi av NROFs sanitetsutvalg, som stilte med fem instruktører. Hovedinstruktør og brigadelege Anders Wiik var godt fornøyd med innsatsen under kurset, og roste deltakerne for hvordan de taklet en svært intensiv helg.

Pro Patria nr 1 2024 kommer med en utfyllende reportasje fra kurset.

Casetrening: En patrulje på fire mann har gått i kontakt og fått en såret mann. Her har patruljen kommet seg ned i en grøft og fått trukket den sårede av veien etter at han selv satte på turniquet. Videre i casen ble den sårede transportert tilbake til troppens rede for videre behandling frem til en ambulanse kom frem. På denne måten fikk kursdeltakerne trent på hele kjeden, med Care under Fire, tactical field care i troppens rede, medisinsk evakuering (medevac) med overlevering av pasient, samt drift av hjelpeplass hvor den sårede fra denne og øvrige samtidig pågående caser ble fortløpende levert. Gjennom rullering på fire stasjoner fikk samtlige kursdeltakere testet hvert ledd av kjeden.

 

Godt fornøyde kursdeltakere og instruktører.