Landsmøte 2024

NROFs landsmøte gikk av stabelen helgen 1.-2. juni, hvor de fleste av NROFs 57 avdelinger var representert.

Det ble holdt tre veldig tidsriktige eksterne presentasjoner, inkludert en av forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram under sitt innlegg til landsmøtet.

Selve møtet inneholdt flere gode diskusjoner, som vi kommer tilbake til i kommende utgave av Pro Patria.

Det ble valgt et nytt styre, med Arnfinn Vik som ny president. Avtroppende president Jørn Buø ble selvfølgelig takket av under møtet.

NROFs nye styre etter Landsmøtet 2024. Fra venstre: Nils Otto Pleym, Sofie Hildebrandt Lien, Hege Pettersen-Moe, Bernt Grimstvedt, Arnfinn Vik, Svein Wara, Fredrik Glette og Cecilie Konradsen.

 

En resolusjon ble vedtatt, «Uten reservister går det ikke!»

Der bes våre myndigheter om å legge forholdene til rette for at forsvarsstrukturen bemannes av en optimal blanding av stadig tjenestegjørende, fastlønnede reservister som regelmessig gjør tjeneste i strukturen, foruten en dedikert og aktiv reserve som kan settes inn når den sikkerhetsmessige situasjonen krever det.

Hele resolusjonen kan du lese her.