Thorvaldsen hedret i Athen

NROFs leder for Strategisk kommunikasjonskomite i den internasjonale reserveoffisersorganisasjonen CIOR, oberstløytnant (R) Roy Thorvaldsen, ble i forbindelse med CIOR sin sommerkongress  i Athen takket av som leder for komiteen gjennom flere år. CIORs president takket han for et meget godt samarbeid og en vel utført jobb i hans periode.

I tillegg ble han tildelt Special Merits Cross for International Cooperation fra Estland av påtroppende CIOR-president, oberstløytnant (R) Toomas Luman, for sitt arbeid innen internasjonalt samarbeid for Estland. Estland arrangerte sommerkongressene i 2019 og 2020, hvor Thorvaldsen bidro.

Roy Thorvaldsen blir overrakt medaljen av påtroppende president i CIOR, oberstløytnant (R) Toomas Luman fra Estland.