Tilleggsnummer til Statsbudsjettet

NROF er glad for at Regjeringen i tilleggsnummer til Statsbudsjettet foreslår å reversere Solberg-regjeringens forslag til kutt til de frivillige organisasjonene for neste år. Rammen for tilskudd til de frivillige organisasjonene, herunder blant annet NROF, foreslås økt med 15 millioner kroner.

Videre er det gledelig å se at Regjeringen også foreslår å styrke Heimevernet med 40 millioner i 2022.

Les mer om Statsbudsjettet her (regjeringen.no).