Vatnefjell skytebane – støyskjerming og oppgradering

Forsvarsbygg er i gang med arbeider på skytebanene på Vatnefjell.

Prosjektet er planlagt ferdig i 2019. Bygging og oppgradering vil bli ferdig i sommer.

Når de nye banene er på plass vil det bli langt mindre skyting i Svartemyr. Felt D, «Svingen», stenges permanent. De andre feltene i Svartemyr vil bli beholdt, men det vil ikke være daglig aktivitet her. Skyting kun unntaksvis – inntil ti dager hvert år.

Mer info her: https://www.forsvarsbygg.no/no/vi-bygger-og-drifter/byggeprosjekter/vatnefjell-oppgradering-og-miljosanering/