Vårkonkurransen 2023

NROF Rogaland skal lørdag den 22 april arrangere NROF`s Vårkonkurranse på Vatne. Det blir skyting med pistol på pistolbanen, og skyting med rifle på 200m og 100m oppe på geværbanene. Vi anmoder flest mulig skyttere fra Rogaland om å melde seg på. Vi regner med at det kommer ca. 20 skyttere fra andre NROF avdelinger for å delta på dette stevnet.

I tillegg trengs det hjelp til å arrangere stevnet. Vi har fått på plass standplassledere og resultatservice, men trenger også hjelpere på begge baner. Både for å assistere standplasslederne og for resultatføring på banene.

De av våre skyttere som kan være med som arrangører og som også vil delta i konkurransen kan få skyte pistolprogrammet på torsdag ettermiddag og rifle på fredag ettermiddag. Vi trenger også medhjelpere på torsdagen og fredagen når våre egne skyttere skal skyte.

Påmelding til skytekonkurransen og hjelp til å arrangere stevnet meldes til Roger på mail roge-al@lyse.net eller på telefon 95842531 innen mandag 27.mars.