Stavanger Forsvarsforening inviterer til møte 24.10 2019 kl 19:00 på Victoria Hotel om Forsvarssjefens Fagmilitære Råd 2020-24

Brigader Øyvind Johan Kvalvik har ledet arbeidet med forsvarssjefens fagmilitære råd.
Møt ham i Stavanger Forsvarsforening 24. oktober

Hvert fjerde år legger forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd (FMR) til regjeringen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen signaliserer at Forsvaret må styrkes på en
rekke områder. Det er spesielt behov for å styrke Hæren og Sjøforsvaret.

Blant de alternative strukturelle løsningene han legger frem forventes minst ett å
ligge nær opp til toprosentmålet. Det vil si at det i løpet av de nærmeste årene
bevilges to prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) til Forsvaret. To prosent er det
nivået statsminister Erna Solberg sluttet seg til på NATOs toppmøte i Wales i 2014.

Hva betyr dette i praksis? Hvilket forsvar får vi da? En som står nærmest til å
besvare dette er brigader Øyvind Johan Kvalvik som på vegne av forsvarssjefen
har ledet arbeidet med det fagmilitære rådet.

Møt brigader Kvalvik i Stavanger
Forsvarsforening kl. 19:00 torsdag 24.
oktober. Møtet finner sted i Hotell Victoria
og er åpent for alle. Enkelt servering.