Medlemskontingent 2019

Kjedeligere enn å betale medlemskontingenten er å mase på andre om å betale. Skal derfor mase minst mulig.

Årets kontingent har forfalt, og en hel del medlemmer fra 2018 står fortsatt uten registrert betaling. Minner om at betalt kontingent er en betingelse for å nyte medlemskapets goder. Vi vil gjerne ha dere som medlemmer også i fremtiden. Spesielt viktig er dette for de som har våpen utlevert på avtalen med Forsvaret eller har brukt medlemskapet som grunnlag for erverv av eget våpen.

De som ikke står registrert med betalt medlemskap pr. d.d. må forvente å måtte legge frem dokumentasjon på betalt medlemskap før deltakelse på kommende skytinger.

Status for egen betaling finner man på NROF «Min side» under linken «betalingsinformasjon». Der finner man også kontonummer, kid og beløp.