Invitasjon til weekendsamling NROF avd. Bergen

NROF Avd. Bergen inviterer til weekendsamling 14.-16.oktober i Ulven leir.

 

 

Weekendsamling Ulven leir 14. – 16. okt. – NROF