Invitasjon til omvisning på Fjøløy Fort søndag 5. mai kl. 12.00

Invitasjon til omvisning på Fjøløy Fort søndag 5. mai 2019 kl. 12.00. 

 Fjøløy Forts Venner inviterer NROF Rogalands medlemmer til en omvisning på de ivaretatte objektene på Fjøløy Fort.

Dette vil finne sted søndag 5. mai kl. 12, og kommer til å vare et par timer utover, litt avhengig av hvor mange spørsmål vi har. Den enkelte blir med så lenge de ønsker.

Fjøløy Fort hadde en viktig rolle i vår region under andre verdenskrig, men like vesentlig er rollen det spilte i de påfølgende års kalde krig.

Vi vil få en omvisning og orientering om fortets historie, om arbeidet som er utført de siste årene, samt videre planer for fortet.

Mange av våre medlemmer har mye kunnskap om og interesse for fortet, og Fjøløy Forts Venner ønsker at interesserte medlemmer kan kan være formidlere av historien, da vi med vår militære bakgrunn har de aller beste forutsetninger for dette. NB! Det er ikke på noen måte forpliktende å delta på denne omvisningen.

Benytt anledningen, ta med familien om ønskelig, til en søndag på Fjøløy Fort.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Fjøløy Forts Venner