Invitasjon infanteriløp

Det arrangeres infanteriløp ved Luftforsvarets skolesenter på Kjevik den 17.sept. 2022.

Se vedlagte invitasjon.

NB: Påmelding innen 14.sept.

Infanterimerket sør-vest 2022