Innkalling til Årsmøte 2022

Medlemmer av NROF Rogaland innkalles herved til ordinært Årsmøte for driftsåret 2022 i Veteranhuset mandag 20. februar 2023 kl. 1800.

Forslag til agenda

  1. Valg av møteleder.
  2. Valg av referent.
  3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenning av innkalling og agenda.
  5. Årsberetning for 2022.
  6. Regnskap og revisjonsberetning for 2022.
  7. Budsjett og eventuell tilleggskontingent.
  8. Valg av tillitsmenn.

Samtlige kandidater som er på valg vil være forespurt på forhånd.

Forslag til andre saker som ønskes behandlet av Årsmøtet, må være styret i hende innen 13. februar 2023.

NROF Rogaland`s leder Roger Alvær vil holde et foredrag etter selve årsmøtet. Tema er våre ishavsstasjoner med hovedvekt på Catalinaulykken på Bjørnøya i 1954.

Da det blir enkel servering må vi ha en formening om antall deltakere. Påmelding sendes til Roger Alvær på mail roge-al@lyse.net, alternativt på telefon 95842531 (helst etter kl. 16 på hverdager), innen mandag 13. februar 2023.

Styret