Innkalling til Årsmøte 2021

Medlemmer av NROF Rogaland innkalles herved til ordinært Årsmøte for driftsåret 2021 i HV-08’s lokaler i Fritidsmessen/ Befalsmessen i Vatneleiren onsdag 9. mars 2022 kl 1900.

Forslag til agenda:

  1. Valg av møteleder.
  2. Valg av referent.
  3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenning av innkalling og agenda.
  5. Årsberetning for 2021.
  6. Regnskap og revisjonsberetning for 2021.
  7. Budsjett og eventuell tilleggskontingent.
  8. Valg av tillitsmenn.

Samtlige kandidater vil være forespurt på forhånd.

Forslag til andre saker som ønskes behandlet av Årsmøtet, må være styret i hende innen 2. mars 2022.

Sjef HV-08 Øystein Fossum Nilsen vil ha et innlegg etter selve årsmøtet.

HV-08 foretar adgangskontroll ved innpassering i Vatneleiren, og styret ber deg derfor om påmelding, slik at deltagere meldes inn til HV-08. Påmelding sendes til Gro Lundemo på mail grolun2@online.no, evt på telefon 93650868 (helst e. kl. 16 på hverdager), innen mandag 28. februar 2022.

Styret