Innkalling til Årsmøte 2020

Medlemmer av NROF Rogaland innkalles herved til ordinært Årsmøte for driftsåret 2020. Årsmøtet gjennomføres digitalt mandag 22. mars 2021 kl 1900. Link til møtet vil bli sendt ut.

Forslag til agenda:
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Godkjenning av innkalling og agenda.
5. Årsberetning for 2020.
6. Regnskap og revisjonsberetning for 2020.
7. Budsjett og eventuell tilleggskontingent.
8. Valg av tillitsmenn.
Samtlige kandidater vil være forespurt på forhånd.

Forslag til andre saker som ønskes behandlet av Årsmøtet, må være styret i hende innen 8. mars 2021.

Mer informasjon vil komme når møtet nærmer seg.

Styret


Noen dager før årsmøtet vil det bli satt opp et test-møte hvor medlemmene gis anledning til å få testet teknologien for oppkobling.

Link til årsmøte og testmøte vil bli sendt ut pr. e-post. Om du ikke har mottatt e-post med innkalling så sjekk at du er registrert med korrekt e-post på NROF «Min side».