Innkalling til Årsmøte 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 MANDAG 17. FEBRUAR KL 19:00

Medlemmer av NROF Rogaland innkalles herved til ordinært Årsmøte for driftsåret 2019 i HV-08’s lokaler i Brakke 57 i Vatneleiren mandag 17. februar 2020 kl 1900.

  1. Valg av møteleder.
  2. Valg av referent.
  3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenning av innkalling og agenda.
  5. Årsberetning for 2019.
  6. Regnskap og revisjonsberetning for 2019.
  7. Budsjett og eventuell tilleggskontingent.
  8. Valg av tillitsmenn.

Samtlige kandidater vil være forespurt på forhånd.

Forslag til andre saker som ønskes behandlet av Årsmøtet, må være styret i hende innen 3. februar 2019.

En representant fra ledelsen i NROFs Sekretariat vil besøke årets Årsmøte.

Medlemsundersøkelsen og andre infosaker vil også bli presentert.

Det vil bli bestilt bevertning til Årsmøtet, og styret ber deg derfor om påmelding. Påmelding sendes til Gro Lundemo på mail grolun2@online.no, evt på telefon 93650868 (helst e. kl. 16 på hverdager), innen mandag 10. februar 2020.

Styret