INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

Medlemmer av NROF Rogaland innkalles herved til ordinært Årsmøte for driftsåret 2018 i HV-08’s lokaler i Brakke 57 i Vatneleiren mandag 18. februar 2019 kl 1900.

 Forslag til agenda:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenning av innkalling og agenda.
  5. Årsberetning for 2018.
  6. Regnskap og revisjonsberetning for 2018.
  7. Budsjett og eventuell tilleggskontingent.
  8. Valg av tillitsmenn.

Samtlige kandidater vil være forespurt på forhånd.

Forslag til andre saker som ønskes behandlet av Årsmøtet, må være styret i hende innen 4. februar 2019.

Det vil bli bestilt bevertning til Årsmøtet, og styret ber deg derfor om påmelding. Påmelding sendes til Gro Lundemo på mail grolun2@online.no, evt på telefon 93650868 (helst e. kl. 16 på hverdager), innen onsdag 13. februar 2018.

Styret