Gaukestevnet – feltskyting med rifle (23. mars 2019)

23. mars arrangerer Gann skytterlag (DFS) feltstevne på Vatne (oppe på fjellet, ved 100m/200m banene). Foruten klasser for boltrifle så er det klasser for AG-3 og HK416. Medlemmer i NROF og DSSN disponerer gjerne tilsvarende våpen, men disse er ikke tillatt å benytte i militærklassene.

Undertegnede skulle gjerne sett at det var flere riflekonkurranser i vårt område, og mer deltakelse på tvers av forbundstilhørighet. Vi er alle skyttere. Ferdighetene som måles i DFS feltstevne er meget relevant også for NROF og DSSN. Etter avtale med Gann skytterlag åpnes det i år for en prøveordning hvor skyttere fra NROF og DSSN kan delta med sine våpen i jegerklassen.

Sikkerhet:
Vis god sikkerhetskultur som du kjenner fra eget forbund. Bruk kammerflagg. Våpen bæres med munning opp. Følg kommando.

Praktisk:
Påmelding på banen stevnedagen kl 11:00 (i praksis åpner det gjerne en stund før). Deltagerne fordeles i lag som samlet går fra standplass til standplass. Det vil være et par plasser i hvert lag for halvauto-rifler. Magasiner fylles i forkant/underveis – 6 skudd i hvert magasin. Totalt 30 skudd. Lading på kommando. Skytetid fastsettes av arrangøren – generelt rikelig med tid. Visitasjon før hver standplass forlates.
Ytterligere informasjon finnes her:
https://www.dfs.no/…/utdanning/fagstoff/2012/hefte-hk416.pdf

Våpentekniske krav:
– Våpen godkjent for bruk i NROF (klasse 1/2/3/4) eller DSSN (SAO/SAS/MAO/MAS).
– Bruk av to-fot eller støtte fra magasin er ikke tillatt. Reim anbefales.

Annet:
Arrangør ønsker en pekepinn på hvor mange deltakere fra NROF og DSSN som kan forventes. Fint om du gir en tilbakemelding på om du vil delta (Facebook-gruppen/PM/mail/SMS til Kristian).

Invitasjon: Gaukestevnet Grovfelt 2019, innbydelse

Mvh
Kristian Lund
Skyteansvarlig


For våre medlemmer som gir melding om behov i rimelig tid vil vi kunne ordne sluttstykke til HK-416, ammunisjon etc.