Weekendsamling Ulven leir 14. – 16. okt. – AVLYST

Weekendsamlingen er AVLYST på grunn av for få påmeldte.

NROF medlemmer fra andre lokalavdelinger er hjertelig velkommen til å delta på arrangementet. Fremmøte fredag 14. okt. kl. 1800. Fredag kveld er det kamerataften med lapskaus og baråpning. Lørdagen gjennomfører vi “senior” konkurranse i pistolskyting, håndgranatkasting, avstandsbedømmelse og måloppdagelse. På morgenen forut for konkurransen blir det foredrag ved Per Helge Martinsen (statsviter, forfatter og offiser). Foredrag om motstandskampen og etterretning i Bergen i krigsårene. Om kvelden blir det premieutdeling og festmiddag. Søndag dimmisjon innen kl. 1300.

Forlegning og forpleining i Ulven leir. Militært evt. sivilt antrekk som egner seg for konkurranse. Til festmiddag pent antrekk. Egenandel på 400 kroner innbetales til Vipps #742 588 eller til bankkonto 3633.68.00581. Påmelding innen 7. oktober til post@nrofbergen.no.