Styret i NROF Ålesund og omegn 2019/20

Styret i NROF Ålesund og omegn valgt 06.03.2019

 

Formann

Kaptein

Kjetil Hagen Rødsetvegen 36,

6011  Ålesund

70117756(a)

90741240(m)

kjetil.h@online.no

kjetil.hagen@domstol.no

Styremedlem

Løytnant

Sindre Dahle Kvalvaag Rødsetvegn 20,

6011  Ålesund

41686488 sdkvalvaag@gmail.com

 

Styremedlem

Løytnant

Leif Arve Helland Stavnesveien 107,

6006  Ålesund

70125881(p)

91802494(m)

lahellan@frisurf.no

 

Styremedlem

Fenrik

Torgeir Hjellen Langhaugen 56,

6011  Ålesund

 

70141614(p) torgeirhjellen@gmail.com

 

 

Styremedlem

Sersjant

 

Christopher Støhle Humla,

6020  Ålesund

98450310 cstoehle@gmail.com

 

 

Varamedlem

Sersjant

 

Kenneth Furnes-Røsand

 

Øvre Tangskjærveien 13

6006  Ålesund

45678545 kenneth.rosand@gmail.com

 

Formannen ivaretar også sekretær- og regnskapsfører/kassereransvaret med enerett for disposisjon av foreningens bankkonto. Dette er uendret fra årsmøtet i 2001.