Referat fra årsmøte 2022

REFERAT
fra årsmøte i NROF Ålesund og omegn torsdag 17. mars 2022 kl. 1830 i NVIO’s lokalet i Parkgata 18 B, Ålesund.
Til stede: 8 medlemmer og 1 gjest.

Formannen ønsket deltagerne velkommen og startet med å følge tradisjonen med ett minutts stillhet til minne om medlemmer som har gått bort i perioden.

SAKLISTE:
1. Innkalling og sakliste ble godkjent.
2. Valg av ordstyrer og referent. Kjetil Hagen ble valgt.
3. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen. Valgt ble Karl Fredrik Klokk og Ståle Evald Ræstad.
4. Årsmeldingen og 2021 ble lest opp. Den ble godkjent.
5. Regnskap og revisjonsmelding ble lest opp. De ble godkjent og styret erklærte seg ansvarsfri.
6. Årsmøtesaker fremmet av styret eller medlemmer. Det er ikke fremsatt saker innen fristen som er satt i årsmøteinnkallingen.
7. Valg i h.h.t. vedtektene. Valgkomiteens forslag ble lagt frem.
Til formann for 1 år foreslås kaptein Kjetil Hagen.
Andre forslag? Nei.
Kreves skriftlig valg? Nei
Til formann for 1 år ble valgt kaptein Kjetil Hagen.

Til styremedlemmer for 2 år ble foreslått løytnant Leif Arve Helland og løytnant Sindre Dahle Kvalvaag.
Andre forslag? Nei
Til styremedlemmer for 2 år ble valgt løytnant Leif Arve Helland og løytnant Sindre Dahle Kvalvaag.

Til varamedlem for 2 år ble foreslått kaptein Kenneth Eilertsen.
Andre forslag? Nei.

Til varamedlem for 2 år ble valgt kaptein Kenneth Eilertsen.

Styremedlemmer kaptein Lars Rindal og sersjant Andreas Brekke samt varamedlem kvartermester Tommy Humblen var ikke på valg.

Til valgkomite for 1år ble foreslått orlogskaptein Helge Huse, løytnant Ståle Evald Ræstad og løytnant Nils Espen Lilleheim.
Andre forslag? Nei.
Til valgkomite for 1 år ble valgt orlogskaptein Helge Huse, løytnant Ståle Evald Ræstad og løytnant Nils Espen Lilleheim.

Til revisor for 1 år ble foreslått major Svein Rune Johannessen.
Andre forslag? Nei.
Til revisor for 1 år ble valgt major Svein Rune Johannessen.

Som utsending til NROF’s landsmøte 2022 ble foreslått formannen, kaptein Kjetil Hagen.
Andre forslag? Nei.
Som utsending ble valgt formannen, kaptein Kjetil Hagen.

Formannen takket for tilliten på vegne av styre og avslutet årsmøtet for 2022.

Referent: Kjetil Hagen (s)

Karl Fredrik Klokk (s) Ståle Evald Ræstad (s)