Vellykket Psyops-webinar

Tirsdag 9. mars arrangerte NROF et webinar om påvirkningsoperasjoner. Med oss hadde vi fått tidligere sjef etterretning, Morten Haga Lunde, og nestkommanderende i NSM, Roy Hunstok.

Haga Lunde snakket om påvirkningsoperasjoner og hvordan dette kan påvirke oss nordmenn, mens Hunstoks innlegg omhandlet Norges nasjonale evne til å håndtere hybride trusler.

Over 70 tilkoblede Zoom-profiler fulgte webinaret de 90 minuttene det varte, men antall publikummere var enda høyere. Flere hadde benyttet anledningen for å samle seg fysisk i tråd med gjeldende smittevern-føringer, og kunne dermed diskutere seg i mellom underveis.

De to innlederne ga hver sin interessante presentasjon før moderator og president i NROF, Jørn Buø, åpnet opp for spørsmål fra publikum.

Publikum benyttet anledningen, og stilte flere gode spørsmål som ble løpende besvart.

– Takk til Morten Haga Lunde og Roy Hunstok for interessante innledninger og svar. Takk til NROF for flott arrangement. Dette må vi få mer av!, var en av flere tilbakemeldinger fra som fulgte med.

NROF benytter anledningen til å takke de to innledere nok en gang for at de stilte opp.

For de med en interesse rundt tematikken, men som ikke fikk med seg webinaret, så vil det komme en mer utfyllende artikkel i kommende Pro Patria. I mellomtiden kan våre medlemmer logge inn på «Min side» og finne et dokument i biblioteket med lenker til høstens Psyops-kurs som ble laget i videoformat.